Our Team

Team Work Makes The Dreamwork

Nilesh Sangani

Mr.Nilesh Sangani

M.D
Rakesh Lalwani

Mr. Rakesh Lalwani

C.E.O
Abhishek Singh

Abhishek Singh

C.T.O
Disha Bhalodiya

Disha Bhalodiya

PHP Developer
Keyur Dhudhrejiya

Keyur Dhudhrejiya

Sr. Graphics Designer
Akash Nagla

Akash Nagla

Monitoring Incharge
Amit Sumakiya

Amit Sumakiya

Monitoring Head
Vijay Lathiya

Vijay Lathiya

Monitoring Team
Riyaz Shaikh

Riyaz Shaikh

Field Executive
Bhavik Bhutiya

Bhavik Bhutiya

Channel Head
Hardik Rathod

Hardik Rathod

Channel Operator